Hiển thị các bài đăng có nhãn Microsoft. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Microsoft. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2024

Microsoft và NVIDIA thúc đẩy việc ứng dụng AI tạo sinh cho các doanh nghiệp trên thế giới

  • Microsoft Azure áp dụng NVIDIA Grace Blackwell Superchip để tăng tốc các dịch vụ AI của khách hàng và bên thứ nhấtTích hợp NVIDIA DGX Cloud với Microsoft Fabric để hợp lý hóa việc phát triển mô hình AI tùy chỉnh với dữ liệu của chính khách hàng
  • NVIDIA Omniverse Cloud APIs đầu tiên trên hệ sinh thái Azure Power của các công cụ mô phỏng và thiết kế công nghiệp
  • Microsoft Copilot được cải tiến với NVIDIA AI và các nền tảng điện toán tăng cường
  • Các dịch vụ AI Microservices tạo sinh NVIDIA mới dành cho doanh nghiệp, nhà phát triển và các ứng dụng chăm sóc sức khỏe sắp có trong Microsoft Azure AI