Gemini for Workspace hiện được triển khai thông qua 2 gói: Gói tiện ích bổ sung Gemini Enterprise dành cho doanh nghiệp lớn với các tính năng nâng cao, và gói tiện ích bổ sung Gemini Business với giá cả phải chăng - giúp các nhóm và tổ chức mọi quy mô dễ dàng khởi đầu hành trình cùng AI. Đọc tiếp để xem bạn có thể trải nghiệm Gemini for Workspace như thế nào nhé!