Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Facebook đưa ra những tính năng mới cho Nhóm

Tính năng tạo Nhóm trên Facebook ra đời từ năm 2010, với 2 loại nhóm: Nhóm riêng tư và Nhóm công khai, đến nay được đúng 10 năm. Nhân dịp này Facebook cho biết họ sắp cung cấp những tính năng mới cho Nhóm công khai.

Tính năng tạo Nhóm của Facebook và những thay đổi sắp tới

Trên Facebook có rất nhiều nhóm và bạn dễ dàng tìm thấy các gợi ý tham gia

Nhóm trên Facebook giúp mọi người từ khắp nơi trên thế giới kết nối với nhau, đó có thể là những người cùng sở thích, cùng quê quán, cùng nghề nghiệp... Facebook cho phép tạo 2 loại nhóm: nhóm Riêng tư để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sống và xây dựng kết nối sâu hơn; nhóm Công khai để có cộng đồng cởi mở hơn về các chủ đề khác nhau.

Từ tháng 10, Facebook công bố một số thay đổi đối với Nhóm, bao gồm trải nghiệm Nhóm công khai mới sẽ bắt đầu thử nghiệm trong những tháng tới. Việc thay đổi này giúp mọi người dễ dàng khám phá và tham gia vào tất cả các cuộc trò chuyện thú vị diễn ra trong các nhóm Công khai.

Trên Facebook sẽ bắt đầu hiển thị các cuộc thảo luận nhóm Công khai có liên quan cho bạn, bao gồm cả trong Bảng tin và trong tab Nhóm được cập nhật. Mọi người cũng sẽ có thể tham gia các nhóm Công khai mà không cần phải đợi phê duyệt, mặc dù quản trị viên của những nhóm đó sẽ vẫn có quyền kiểm soát những ai tham gia vào nhóm của họ, nhờ tính năng Hỗ trợ quản trị viên mới.

Những thay đổi này sẽ giúp mọi người gặp gỡ những quan điểm đa dạng và tham gia vào các cuộc thảo luận với những người khác có nền tảng và kinh nghiệm sống khác nhau. Những thay đổi này sẽ bắt đầu thử nghiệm vào cuối năm nay. Khi đó, quản trị viên sẽ có tùy chọn đưa nhóm của họ vào trải nghiệm mới hay không.

Ai xem thông tin và hoạt động của tôi?

Các bài đăng trên Nhóm công khai sẽ được phân phối nhiều hơn cho cả người đăng nhập hoặc không đăng nhập Facebook để nhiều người có thể khám phá và tham gia vào cuộc trò chuyện. Đối tượng của các Nhóm công khai không thay đổi. Nội dung được chia sẻ trong các nhóm Công khai hiển thị với mọi người trong và ngoài Facebook, danh sách thành viên hiển thị với mọi người trên Facebook. Với những thay đổi này, sẽ có nhiều người nhìn thấy và có thể tương tác với nội dung được đăng lên Nhóm công khai hơn, bao gồm những người có thể không phải là thành viên của nhóm.

Các nhóm riêng tư vẫn giữ nguyên, vì vậy chỉ các thành viên mới có thể xem những ai khác trong nhóm và nội dung bên trong.

Tôi có những lựa chọn và kiểm soát nào?

Các thành viên nhóm luôn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối lời mời tham gia nhóm và có toàn quyền hiển thị xem nhóm đó là Công khai hay Riêng tư. Nếu một nhóm thay đổi từ Công khai sang Riêng tư, các thành viên sẽ được thông báo. Các nhóm Riêng tư không thể thay đổi thành Công khai.

Quản trị viên vẫn có tùy chọn thay đổi nhóm của họ thành riêng tư để chỉ các thành viên khác có thể xem danh sách thành viên và nội dung trong nhóm. Trong thời gian chuyển đổi 72 giờ kể từ khi yêu cầu thay đổi này, bất kỳ quản trị viên nào trong nhóm cũng có thể hoàn nguyên. Sau 72 giờ, thay đổi này là vĩnh viễn và nhóm sẽ trở thành nhóm Riêng tư.

Hà An
Báo Đồng Nai - 05/10/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét